36. Χρήσιμο Παιδαγωγικό Υλικό emploutismeno
cropped-lecture-03324_slide-001.jpg

Σχολικά προγραμματα

 

 


 

5.2.2016

Προγράμματα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες και/ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ΑΠ1, ΑΠ6, ΑΠ3 του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα Ανάπτυξη Υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με αναπηρία ή-και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε κέντρο υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – ΑΠ1 (MIS 446745) και Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ6,8,9 (MIS 5000043) του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.