Το εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας διαθέτει:

– 8 σταθερούς ΗΥ παλαιάς τεχνολογίας,

– ADSL σύνδεση του ΠΣΔ,

– ενσύρματη δικτύωση 10/100 Mbps,

– ασύρματο switch 300Mbps,

– ένα φορητό ερμάριο 10 φορητών ΗΥ (laptops) με ενσύρματη και ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο.