22 Απριλίου 2016

Κατασκευή cartoon με το web 2.0 εργαλείο Toondoo

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 ως 4 μαθητών και κατασκεύασαν μία ολοκληρωμένη ψηφιακή ιστορία (ανά ομάδα) χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο Toondoo. Η υλοποίηση των ψηφιακών ιστοριών εκτάθηκε σε 8 διδακτικές ώρες (4 εβδομάδες).

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες ψηφιακές ιστορίες, προκειμένου να τις διαβάσετε.

  1. Five Nights at Freddy’s. Trailer, από τους: Δημητρακόπουλος, Καρατζάς
  2. Five Nights at Freddy’s. The Story, από τους: Δημητρακόπουλος, Καρατζάς
  3. Star Trip, από τις: Πάγια, Τριανταφυλλοπούλου
  4. Χωρίς σκουπίδια, από τους: Ρέππα, Πυλαρινού, Τσατσαμπάς
  5. A Christmas story, από τους: Μεσαλούρης, Λαμπαούνας